Termin siły zbrojne odnosi się do pojęcia armia, oręż, czy też jest to synonim wojska. W tym zakresie uwzględnia się zarówno środki, jak i siły które są dysponowane przez państwo po to, aby ochraniać jego wszelkie interesy pod kątem wewnętrznym oraz zewnętrznym. W przypadku sytuacji o charakterze zbrojnym, celem nadrzędnym sił zbrojnych okazuje się prowadzenie walki. Dążyć ma kraj w ten sposób do obrony przed atakiem nieprzyjaciela.
Siły zbrojne w każdym kraju, w tym także w Polsce, są odpowiednio organizowane, stanowiąc całość organizacyjną, na jaką składają się wielorakie typy i kategorie zarówno służb zbrojnych, jak i rozmaite typy wojska.

W oparciu natomiast o to, jakiego charakteru siły zbrojne pojawiają się w zakresie tego terminu, można mówić o specyficznym podziale obejmującym konkretną klasyfikację, w skład której wchodzi między innymi wojsko z poboru, a więc formacja, jaka wiąże się z obowiązkowym realizowaniem służby wojskowej przez obywateli danej społeczności. W szczególności mowa tu w przypadku zwłaszcza państwa polskiego o płci męskiej, ale dla przykładu powiedzmy w Izraelu, obowiązkowa służba wojskowa występuje także wśród płci żeńskiej. Dodatkowo, siły zbrojne tworzone są też przez wojsko zawodowe, czyli tych żołnierzy, którzy podejmują służbę wojskową dobrowolnie. W zamian za to uzyskują żołd, czyli wynagrodzenie żołnierskie. Tak jest od roku 2009 w Polsce, a na stałe między innymi w takich krajach jak Chińska Republika Ludowa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja.
Artykuł dzięki:

Related Posts