Wyróżnia się charakterystyczny podział wewnętrzny w wojsku, czyli siłach zbrojnych, który dla każdego obszaru terytorialnego, a więc każdego osobnego państwa jest zupełnie inny i specyficzny.

W dosłownym, wolnym tłumaczeniu słowo kombatant interpretuje się jako „towarzysz broni”. Biorąc pod uwagę kwestie etymologiczne, pojęcie to odwołuje się do języka francuskiego, gdzie natomiast