Weteranem określa się żołnierza, który poprzez swoją służbę danemu organizmowi państwowemu, brał udział w rozlicznych akcjach, misjach oraz operacjach odbywających się poza obszarem swej ojczyzny,

Pojęcie bezpieczeństwa zbiorowego odnosi się do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, czyli spokojnej sytuacji wewnątrz danego organizmu państwowego. Polega to przede wszystkim na trzymaniu się ściśle określonej

Jednym z często obecnie wykorzystywanych terminów w odniesieniu do szerokiego zakresu prawa międzynarodowego jest termin misji wojskowej. Czym ona jest w praktyce? To jedno z