Bezpieczeństwem wewnętrznym określa się typ bezpieczeństwa wiążący się z tematem przeciwdziałania i unikania oraz ograniczania do minimum wszelkich zagrożeń dotyczących ewentualnych niekorzystnych zjawisk pojawiających się

Jako bezpieczeństwo narodowe rozumie się często nic innego jak odpowiedni stan bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli sytuację, w której naród żyjący w granicach terytorialnych danego organizmu państwowego

Z języka angielskiego military Logistics to termin odnoszący się do dziedziny wojskowości, jaką określa się logistykę wojskową. Jest to wydzielony obszar logistyki, a w szczególności