Każdy kraj prowadzi szeroko rozwijającą się politykę wewnętrzną w zakresie zapewniania swoim społeczeństwo bezpieczeństwa. Rozumie się przez owe bezpieczeństwo przede wszystkim stan, w jakim mowa

Wyróżnia się charakterystyczny podział wewnętrzny w wojsku, czyli siłach zbrojnych, który dla każdego obszaru terytorialnego, a więc każdego osobnego państwa jest zupełnie inny i specyficzny.

W dosłownym, wolnym tłumaczeniu słowo kombatant interpretuje się jako „towarzysz broni”. Biorąc pod uwagę kwestie etymologiczne, pojęcie to odwołuje się do języka francuskiego, gdzie natomiast