Typy formacji wojskowych

Wyróżnia się charakterystyczny podział wewnętrzny w wojsku, czyli siłach zbrojnych, który dla każdego obszaru terytorialnego, a więc każdego osobnego państwa jest zupełnie inny i specyficzny. Przede wszystkim skoncentrujemy się w niniejszym artykule na klasyfikacji tego, co w zakresie wojsk zbrojnych jest najbardziej powszechne. Poniżej krótka charakterystyka.

Pierwsza z najważniejszych i prymarnych klasyfikacji obejmuje podział sił zbrojnych na trzy standardowe grupy- wojska z poboru, czyli składające się z żołnierzy, którzy muszą obligatoryjnie odbyć służbę wojskową i w większości przypadków wśród obywateli państwa polskiego mowa o płci męskiej w tym zakresie obowiązku wojskowego. Dodatkowo, wyszczególnia się także wojsko najemne, czyli formacje utworzone z chcących służyć danemu krajowi cudzoziemców oraz wojsko zawodowe, a zatem formacje które składają się z żołnierzy chcących dobrowolnie poświęcić się służbie na rzecz kraju. Ponadto wyszczególnia się też inną klasyfikację, jaka uwzględnia przede również trójstopniową skalę, w skład jakiej wchodzą lotnictwo, wojska naziemne czyli lądowe oraz marynarkę wojenną.
W zakresie niektórych armii świata można mówić o poszczególnych siłach zbrojnych jakie są wyodrębnione w innych typach formacji wojskowych. Mowa przede wszystkim o wojskach kosmicznych, czyli przykładowo Siłach Powietrzno-Kosmicznych w Rosji, wojsku piechoty morskiej, to jest przykładowo Piechota Morska w Stanach Zjednoczonych, siły specjalne na przykład Wojska Specjalne na terenie naszego kraju, a także wojska obrony powietrznej, takie jak Wojska Obrony Powietrznej Kraju w Polsce, które funkcjonowały począwszy od roku 1962 do 1990.
Artykuł dzięki:

Related Posts