Funkcje i rodzaje sił zbrojnych sił zbrojnych

Siły zbrojne to synonimiczne określenie dla pospolicie stosowanego określenia wojsko, które odnosi się do formacji obronnych kraju dbających o jego bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zewnętrzne. Istnieje bardzo wiele rozlicznych rodzajów wojsk, które tworzą wspólnie siły zbrojne a więc armię czy tez innymi słowy mówiąc oręż określonego kraju.
Przede wszystkim warto wspomnieć o wojsku tworzonym z poboru, a więc w oparciu o obowiązek odbywania służby, co tyczy się w przypadku naszego kraju przede wszystkim mężczyzn. Są jednakże takie kraje jak chociażby Izrael, gdzie wojsko jest tworzone również z uwzględnieniem płci żeńskiej, wśród której tenże obowiązek rekrutacji do wojska też jest przymusowy. W zakresie sił zbrojnych można też wspomnieć o równie rozległej grupie, jaką stanowią formacje wojskowe utworzone przez wojska zawodowe. Za służenie narodowi wchodzący w skład wojska zawodowego otrzymują regularne wynagrodzenie.

Taka sytuacja obowiązuje nie tylko w Polsce, ale i w wielu istotnych krajach na terenie całego świata – od Republiki Chin, przez Stany Zjednoczone, aż po Wielką Brytanię. Można również wspomnieć podczas charakterystyki sił zbrojnych o wojsku najemnym, a więc realizowaniu służby zbrojnej, jaka jest bardzo zbliżona do wojska zawodowego, lecz żołnierze w większości przypadków stanowią obcokrajowców. W takim schemacie wojsko działa na przykład na obszarze Watykanu, gdzie mówi się o Gwardii Szwajcarskiej.
Generalnie wyszczególnia się wiele różnorodnych sił zbrojnych i ich rodzajów, a dodatkowy podział obejmuje między innymi wojska lądowe, lotnictwo, marynarkę wojenną.
Artykuł dzięki:

Related Posts