Bezpieczeństwo narodowe

Jako bezpieczeństwo narodowe rozumie się często nic innego jak odpowiedni stan bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli sytuację, w której naród żyjący w granicach terytorialnych danego organizmu państwowego jest względnie spokojny o swój los, a jego życiu w danych granicach nic nie zagraża. W Polsce ogólnie bezpieczeństwo jest oceniane jako dobre, a jego stan określany jako na wysokim poziomie.
Bezpieczeństwo narodowe danego kraju, czy to Polski, czy jakiegokolwiek innego organizmu państwowego, uzyskuje się poprzez właściwe przygotowanie strategii i scenariusza działań a w zasadzie ruchów anty, które należałoby natychmiast podjąć na wypadek zachwiania stanu względnego spokoju jaki aktualnie jest notowany. Mowa w tym zakresie przede wszystkim o stosownym przygotowaniu ochrony oraz obrony na wypadek między innymi wystąpienia wielorakich zagrożeń, o jakich mowa w kontekście ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego.

W tym przypadku warto wspomnieć o ryzyku niemilitarnym w swym charakterze oraz militarnym. W praktyce, wiąże się to z zastosowaniem wielorakich sił oraz wykorzystaniem szeregu przygotowanych do tego celu środków zaczerpniętych z wielu rozlicznych dziedzin i obszarów działania państwa. Co do bezpieczeństwa narodowego natomiast, musimy też nadmienić, że to podstawowa wartość, jaka wiąże się z zaspokajaniem zupełnie podstawowego obowiązku państwa wobec społeczeństwa. Biorąc zaś pod uwagę różne nastawienie do obszaru kraju, mowa jest zarówno o bezpieczeństwie wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
Artykuł dzięki:

Related Posts