Weteranem określa się żołnierza, który poprzez swoją służbę danemu organizmowi państwowemu, brał udział w rozlicznych akcjach, misjach oraz operacjach odbywających się poza obszarem swej ojczyzny,

Bezpieczeństwem wewnętrznym określa się typ bezpieczeństwa wiążący się z tematem przeciwdziałania i unikania oraz ograniczania do minimum wszelkich zagrożeń dotyczących ewentualnych niekorzystnych zjawisk pojawiających się

Pojęcie bezpieczeństwa zbiorowego odnosi się do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, czyli spokojnej sytuacji wewnątrz danego organizmu państwowego. Polega to przede wszystkim na trzymaniu się ściśle określonej

Jako bezpieczeństwo narodowe rozumie się często nic innego jak odpowiedni stan bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli sytuację, w której naród żyjący w granicach terytorialnych danego organizmu państwowego