Terroryzm i zagrożenia wewnętrzne

Ataki terrorystyczne są możliwe do powstrzymania, kiedy w grę wchodzi odpowiednio dobrany system polityki bezpieczeństwa zewnętrznego oraz właściwa polityka bezpieczeństwa wewnętrznego a więc bezpieczeństwa narodowego. W zależności od tego, jaka jest sytuacja w określonym kraju, niewątpliwie okazuje się przygotowanie stosownej strategii obejmującej schemat kroków i działań wiążących się z opcją ewentualnego zagrożenia terrorystycznego.
W naszym kraju wszelkie sposoby przeciwdziałania zdarzeniom terrorystycznym są natomiast ujęte w strategii Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma raczej prognozowanych ewentualnych niekorzystnych zdarzeń o omawianym charakterze w zakresie terroryzmu wewnętrznego, bowiem od takich sytuacji Polska raczej pozostaje krajem wolnym. Można natomiast spodziewać się, iż w ostateczności jeśli już jakiś atak terrorystyczny będzie to okazuje się on atakiem zewnętrznym, ale póki co brak wobec Polski otwartych konfliktów, czy nieprzyjaciół więc nie jest to brane pod uwagę, lecz na wszelki wypadek opracowana zostaje właściwa ochrona ujęta właśnie we wspomnianego strategii RP.

Ponadto stosowną ochronę dla naszego kraju wprowadziła Unia Europejska, przyjmując Polskę do swojej wspólnoty. Z jednej strony to gwarancja większej i lepszej otwartości innych narodów względem naszego organizmu państwowego, ale też otwarcie granic, co wiąże się z masowym przepływem ludności innych nacji, co potencjalnie stwarza zagrożenie względem bezpieczeństwa wewnętrznego.
Są jednakże pewne standardowe kroki zmierzające do ograniczenia terroryzmu. W tym zakresie mowa o zawodowym realizowaniu wszystkich zadań ujętych w dokumentach ustawowych, a także właściwym prowadzeniu prac przez organy oraz służby do tego celu wyznaczone. Warto także informować na bieżąco społeczeństwo o ewentualnych pojawiających się zagrożeniach oraz zwracać ich uwagę na stosowne „przeszkolenie” na wszelki wypadek.
Artykuł dzięki:

Related Posts