Kilka słów o laserze

Laser narodził się w roku 1960. W tym właśnie roku zostało skonstruowane urządzenie o nazwie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. W tłumaczeniu na język polski nazwa tego urządzenia brzmi: „wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania”. Od pierwszych liter nazwy tego urządzenia w języku angielskim, urządzenie to nazwano laserem. Konstruktorem tego urządzenia był fizyk amerykańskiego pochodzenia, Teodor Maiman. Od chwili powstania pierwszego lasera do emisji światła wykorzystywano zarówno gazów, ciał stałych i cieczy.

Jako pierwszy użyty został laser rubinowy. W latach 60-tych XX wieku po raz pierwszy został użyty laser gazowy. W laserze rubinowym do wzbudzania światła używany był pręt wykonany z kryształu rubinu. Kryształ ten był kryształem wyhodowanym w sposób sztuczny. W laserze gazowym do wzbudzania światła użyto atomów helu i neonu. Do rodzajów laserów zaliczają się także lasery neodymowe, argonowe i molekularne. Wykorzystuje się także lasery półprzewodnikowe.
Wpis zawdzięczamy:

Related Posts