W 1948 roku została stworzona holografia. Holografia jest metodą rejestrowania i rekonstrukcji trójwymiarowego obrazu przedmiotu. Do rejestracji tej wykorzystywane jest promieniowanie elektromagnetyczne, elektronowe i akustycznego.

Pamięć komputera przechowuje grafikę rastrową. Do przechowywania grafiki rastrowej pamięć komputera wykorzystuje „mapy”. „Mapy” to swoiste tablice, które zapamiętują dane. Komputer może zapamiętać np. nasycenie

Podstawowym elementem w systemach służących do odtwarzania dźwięku jest mikrofon. Mikrofon jest urządzeniem przekształcającym fale akustyczne na sygnały elektryczne. Do przekształcania fal akustycznych na sygnały

Maszyną, która produkuje energię elektryczną z energii mechanicznej jest generator. Generator jest przeciwieństwem silnika elektrycznego produkującego energię mechaniczną z energii elektrycznej. Najprostszym generatorem jest dynamo.