System nawigacji satelitarnej

Amerykański system nawigacji satelitarnej to GPS. Działanie GPS oparte jest na sieci satelitów, które umieszczone są na 6 orbitach, które okrążają Ziemię w ciągu 24 godzin. W skład tej sieci wchodzi 31 satelitów. Satelity te umieszczone są na średniej orbicie okołoziemskiej. Każdy z satelitów wysyła sygnał identyfikacyjny oraz sygnał czasowy.

Aby ustalić swoja pozycję, użytkownik GPS musi znaleźć się w zasięgu 4 satelitów. Od jednego z tych satelitów użytkownik otrzymuje sygnał odniesienia, pozostałe 3 podają mu namiary kierunkowe. Dzięki sygnałom otrzymanym z satelity użytkownik może obliczyć swoją pozycję. Pozycja obliczana jest na podstawie różnic czasu, które powstają między odbieraniem sygnałów pochodzących z każdego satelity. System GPS został stworzony na potrzeby amerykańskiego Departamentu Obrony. Użytkownikiem systemu może być praktycznie każda osoba wyposażona w odpowiedni odbiornik. Pozycja odbiornika może zostać określona z dokładnością do 10 m. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku wojska.
Wpis zawdzięczamy:

Related Posts