Czym jest generator

Maszyną, która produkuje energię elektryczną z energii mechanicznej jest generator. Generator jest przeciwieństwem silnika elektrycznego produkującego energię mechaniczną z energii elektrycznej. Najprostszym generatorem jest dynamo. Jego działanie polega na obracaniu się uzwojenia, czyli twornika, pomiędzy biegunami trwałego magnesu. Obracane uzwojenie w polu magnetycznym wyzwala prąd. Do wyzwolenia prądu dochodzi w efekcie indukcji elektromagnetycznej.

Prąd stały wyprowadzany jest do zewnętrznego frezowanie CNC Legnica obwodu za pomocą komutatora. Komutator pozwala odwrócić kierunek prądu, który płynie przez uzwojenie rotora. Prąd odwracany jest w chwili kiedy rotor obraca się. Dzięki temu w dynamie prąd zmienny wytworzony w tworniku może zostać zmieniony na prąd stały. Zamiast komutatora można wykorzystać pierścienie kontaktowe. Zamiana komutatora na pierścienie kontaktowe pozwala an wytwarzanie prądu zmiennego. Urządzenie, w którym zamiast komutatora wykorzystuje pierścienie kontaktowe nosi nazwę alternatora.
Wpis zawdzięczamy:

Related Posts