Jednym z często obecnie wykorzystywanych terminów w odniesieniu do szerokiego zakresu prawa międzynarodowego jest termin misji wojskowej. Czym ona jest w praktyce?
To jedno z najpowszechniejszych zagadnień uwzględnionych w praktyce zagranicznej względem armii rozmaitych organizmów państwowych charakteryzujących się sprawowaniem nadrzędnej funkcji zewnętrznego organu zbrojnego przebywającego poza terytorialnymi granicami danego kraju. Najczęściej misje wojskowe stanowią temat połączony mocno ze stanem okupacyjnym, silnym atakiem walczących ze sobą wrogów na podstawie konfliktu zbrojnego, czy też w odniesieniu do ustalania wspólnej polityki bezpieczeństwa zbiorowego, zawierania sojuszy oraz rozmaitych innych porozumień, układania strategii działania na wypadek zaatakowania przez nieprzyjaciół i konieczności odparcia agresji wroga. W tym ostatnim z wymienionych przypadków, w grę wchodzi przeważnie oficjalne spotkanie na szczycie, czyli standardowa wizyta kurtuazyjna. Misje są bardzo istotne przede wszystkim dlatego, że stanowią szansę na kontrolowanie wszelakich ruchów ze strony innych organizmów państwowych.

Bardzo duże znaczenia współcześnie odgrywają misje wojskowe na morzu. Wyszczególnia się kilka podstawowych rodzajów misji, w tym misje doraźne oraz stałe, a także uprawnione do przedstawicielstwa danego kraju oraz o uprawnieniach ograniczonych. Te pierwsze, jak wskazuje na to już ich samo nazewnictwo, bazują na jednorazowym, pojedynczym wysyłaniu jednostek w określonym ściśle przypadku. W kwestii misji stałych natomiast mowa o rozpowszechnieniu kontroli misyjnej zwłaszcza po okresie drugiej wojny światowej.
Artykuł dzięki:

Related Posts