W dobie coraz bardziej powszechnej cyfryzacji wszelkich sfer naszego życia, coraz częściej słyszymy zwroty i ter miny, które dla przeciętnego człowieka brzmią tak, jakby były wypowiadane w jakimś kompletnie obcym narzeczu. Do takich terminów możemy zaliczyć wszelkie hardware’y, spamy, czy kontrolery hosta magistrali. W zestawie tym zmieszczą się jednak także skróty, takie jak html, czy css. Co więc one oznaczają? HTML (z angielskiego HyperText Markup Language) to hipertekstowy język znaczników, czyli najprościej rzecz ujmując język programowania zdecydowanie najczęściej używany do tworzenia stron internetowych. Jest to określony system znaków i poleceń, które wpisane w odpowiedni sposób w odpowiednie miejsce sprawiają, że powstaje z nich strona internetowa zawierająca dokładnie to, czego byśmy chcieli. Natomiast CSS, czyli Kaskadowe arkusze stylów to język, który służy do opisu prezentacji, czyli formy w jakiej zostanie przedstawiona nasza strona www. Za pomocą listy dyrektyw zapisanych w CSS właśnie ustalamy w jaki sposób graficzny ma być zaprezentowana nasza witryna potencjalnym odwiedzającym. Wszystko to nie jest proste do zrozumienia, jednak zrozumienie owych zagadnień nie jest także niemożliwe.

 

Comments are closed.

.